Kupní smlouvu se nevyplatí podcenit

Kateřina Halamová, 12. May 2016 Kategorie: Výběr nemovitosti

Pokud jste se v procesu koupě nemovitosti dostali až ke kupní smlouvě, ocitli jste se v pověstné cílové rovince. Proto je důležité nepolevit v ostražitosti a věnovat tomuto poslednímu důležitému kroku nezbytnou pozornost.

Úplnost údajů především

Správné vypracování kupní smlouvy je základním kamenem úspěchu a důležité je mít také jistotu, že smlouva nebude výhodná jen pro jednu stranu. Z těchto důvodů doporučujeme spolupracovat s nezávislým právníkem, kterého si sami vyberete, a kterému předložíte ke kontrole smlouvu, kterou jste dostali například od realitní kanceláře.

Pokud podpisu kupní smlouvy předcházela rezervační smlouva, jistě jste si již řadu informací o prodávajícím prověřili. V každém případě ale doporučujeme všechny údaje znovu zkontrolovat a ujistit se, zda je uvedený prodávající skutečným majitelem dané nemovitosti.

Nemovitost musí být ve smlouvě náležitě specifikována a to včetně prohlášení o bezvadnosti nemovitosti. Prodávající tímto stvrzuje, že na nemovitosti neváznout žádná věcná břemena, zástavy nebo jiná věcná práva k cizím věcem. Pro případ, kdy by toto stvrzení prokázalo v budoucnu jako nepravdivé, je dobré uvést konkrétní sankce a podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit. Sankcemi je dobré ošetřit i ostatní povinnosti, jako je například finální předání domu, nedodržení smluvených lhůt či podmínky reklamace.

Peníze až na prvním místě

Podstatnou částí smlouvy je samozřejmě uvedení kupní ceny nemovitosti. Jasně specifikováno by mělo být, jakou roli hraje v celkové ceně například rezervační poplatek a jakou formou budou peníze převedeny. Důrazně doporučujeme využít služeb úschovy například v bance či u advokátní kanceláře, která peníze uvolní až ve chvíli, kdy dojde k převodu vlastnických práv.

Pro váš klid je také dobré uvést, kdo uhradí daň z nabytí nemovitosti. Pokud tato informace ve smlouvě chybí, je plátcem automaticky prodávající. Uvedením do smlouvy si zajistíte, že s tím obě strany počítají a nedojde ke zbytečným nepříjemnostem.

Na závěr je dobré shrnout formální náležitosti. Kupní smlouva musí být vždy v písemné podobě, v potřebném počtu vyhotovení a musí obsahovat úředně ověřené podpisy.

Zdroje: www.penize.cz, www.home-institute.cz, www.bezrealitky.cz

← Zpět do kategorie Výběr nemovitosti

Nejnovější developerské projekty