Věcná práva k cizím věcem dokáží znepříjemnit život

Kateřina Halamová, 10. May 2016 Kategorie: Výběr nemovitosti

Při koupi nemovitosti se můžete setkat s mnoha úskalími, která mohou na první pohled výhodnou koupi výrazně zkomplikovat. Vyplatí se proto vyznat v základních právních pojmech, mezi které patří i věcná práva k cizím věcem.

Proč si dávat pozor

Obecně můžeme říci, že věcná práva k cizím věcem umožňují vymezeným způsobem užívat cizích věcí a tím pádem omezují vlastnická práva vlastníka. Často se může jednat o zajišťovací funkci, například k pohledávce vůči vlastníkovi. Mezi nejdůležitější práva k cizím věcem, která se pojí s vlastnictvím nemovitostí, patří dle Občanského zákoníku právo stavby, věcné břemeno a zástavní právo a najdete je zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví dané nemovitosti. 

 

►   Právo stavby

Jednou z možností, může být zatížení pozemku věcným právem jiné osoby mít na povrchu nebo pod povrchem stavbu. Takové právo se nabývá smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci a lze zřídit jen na dobu dočasnou, která nesmí překročit více než 99 let a tato doba musí být v katastru nemovitostí patrná. Právo stavby přechází na dědice i jiné právní nástupce a slouží zároveň jako předkupní právo k pozemku.

   Věcná břemena

Důležitým věcným břemenem je tzv. služebnost, která postihuje vlastníka nemovitosti tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět, nebo se něčeho zdržet a vzniknout může například smlouvou či závětí. V praxi to může znamenat například vedení inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,…), právo na vodu (veřejný zdroj vody) či přítomnost stezky nebo cesty. Časté je také zanesení práva na dožití, které zaručuje původnímu majiteli (nebo třeba jeho rodičům) možnost setrvání ve vaší nemovitosti. Takové právo je označeno jako služebnost bytu.

►   Zástavní právo

Toto právo zajišťuje věřiteli oprávnění, že pokud není dlužníkem dluh plněn řádně a včas, může se pohledávka uspokojit výtěžkem z peněžení zástavy. Ke zřízení dochází smlouvou, ve které je ujednáno, co je zástavou a pro jaký dluh je toto právo zřízeno. 

 

Prověřujte a hledejte řešení

Pokud kupujete nemovitost, vždy si důsledně prověřte, zda není některým z výše uvedených práv zatížena. Pokud tomu tak je, je dobré zvážit, v čem vás může tato skutečnost ovlivnit a zda lze najít pro danou situaci nějaké vhodné řešení. V každém případě doporučujeme spolupráci s právníkem, který vám dokáže sdělit všechny důsledky a možnosti.

Zdroje: www.podnikate.cz, www.zakonyvkapse.cz, bydleni.idnes.cz

← Zpět do kategorie Výběr nemovitosti

Nejnovější developerské projekty