Změna daně z nabytí nemovitosti

Kateřina Halamová, 10. June 2016 Kategorie: Legislativa

Pokusů o změnu daně z nabytí nemovitosti bylo v minulosti již více. Nyní to ale vypadá, že se změna skutečně zrealizuje. Poslanci začátkem června schválili novelu zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Co nás tedy čeká?

Kdy začne novela platit, není jisté

Ačkoliv byla původní plánovaná účinnost novely stanovena na 1. 4. 2016, ke změnám nakonec nedošlo. V únoru bylo totiž přerušeno projednávání novely s tím, že do 24.3.2016 mohli poslanci podávat písemné pozměňovací návrhy. K dalšímu projednání tak došlo až 1. 6. 2016, kdy byla novela schválena. Nyní se ovšem čeká ještě na odsouhlasení Senátem a prezidentem. Po definitivním schválení dojde k účinnosti zákona první den třetího měsíce po jeho vyhlášení ve sbírce. Očekávaný termín tedy nastane pravděpodobně někdy v průběhu podzimu tohoto roku

Daň uhradí kupující

Zásadní změnou, kterou novela přinese, je nové určení osoby, která je povinna daň uhradit. V současné úpravě tato povinnost náležela prodávajícímu a kupující byl automaticky v roli ručitele. Změna tohoto uspořádání mohla být upravena pouze kupní smlouvou. Nově bude daň hradit vždy kupující a dochází dokonce i ke zrušení institutu ručitele. Objevují se tedy otázky, zda a do jaké míry dojde ke změně cen nemovitostí na trhu. Reálnou variantou je i možnost, že hladina cen nemovitostí zůstane zachována a důsledkem toho dojde k faktickému zdražení nemovitosti pro kupujícího.

Strana ODS původně prosazovala úplné zrušení daně, ale tento návrh byl odmítnut. Daň zůstane zachována a stejná zůstává i její výše, tj. čtyři procenta z hodnoty převáděné nemovitosti. Upraveny však budou podmínky osvobození prvního úplatného nabytí staveb a jednotek – nově se bude vztahovat jen na dokončené nebo užívané stavby a jednotky a ne na ty rozestavěné. V praxi totiž bylo velmi obtížné tato osvobození kontrolovat. Celkově si vláda od plánovaných změn slibuje především zjednodušení a zpřehlednění celé situace. Nechme se tedy překvapit, jaká bude realita.

Zdroje: zpravy.idnes.cz, zpravy.aktualne.cz, www.novacekreality.cz, www.ceskereality.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty