Základní otázky týkající se průkazu energetické náročnosti budov

Kateřina Halamová, 8. July 2016 Kategorie: Legislativa

Určitě jste již slyšeli o průkazu energetické náročnosti budovy, kterému se někdy též říká energetický štítek. Možná ale netušíte, co přesně se pod tímto názvem skrývá, kdo je povinen nechat si průkaz zpracovat a jakým způsobem jej lze vlastně získat. Odpověď na tyto otázky vám přinášíme na následujících řádcích.

K čemu a komu průkaz slouží?

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) slouží jako doklad, že daná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Hlavním důvodem zavedení tohoto nástroje bylo zajistit přechod k energeticky úsporným budovám a zároveň poskytnout představu o průměrných ročních nákladech na energie, což ocení zejména zájemci o koupi nemovitosti nebo potenciální noví nájemci konkrétního objektu. V době zvyšování cen energií se tak jedná o celkem zásadní informaci, která dokáže dokreslit obraz o celkové kvalitě zvažované nemovitosti a pomoci tak ke správnému rozhodnutí. 

Týká se to i vás?

Pokud jste majiteli nemovitosti, určitě vás bude zajímat, zda je vaší povinností nechat si PENB zpracovat. Odpověď není úplně jednoznačná. Jedna z variant, kdy se vás bude tato povinnost týkat, nastává, pokud se rozhodnete pro výstavbu nové budovy. V takovém případě je průkaz nutné přiložit již k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Pokud se rozhodnete pro větší rekonstrukci (změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy), pak se vás tato povinnosti bude týkat také. V případě vlastnictví starších domů, kde se na žádnou velkou rekonstrukci nechystáte, ale můžete zůstat v klidu.

Tento klid se však naruší v okamžiku, kdy se rozhodnete nemovitost prodat či pronajmout. V takovém případě jste povinni zajistit nejen zpracování PENB, ale i uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech, pokud je v procesu nabízení využíváte (tato povinnost platí i pro realitní kanceláře). Určité výjimky platí u některých bytových domů a administrativních budov (dle rozlohy), kde povinnost získání PENB teprve vstoupí v platnost v následujících letech. 

U jakých budov není nutnost nechat průkaz vystavit:

  • budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2
  • stavby určené k rekreačnímu užití a využívané pouze část roku
  • objekty v památkové rezervaci a kulturní památky
  • nebyl-li průkaz vydán společenstvím vlastníků na písemnou výzvu majitele bytu (zde postačí nahradit vyúčtováním energií, plynu a tepla za uplynulé tři roky) - rizika zde nese pouze SV, které mělo zákonnou povinnost jej vydat
  • nemovitosti dokončené před rokem 1947, které jsou bez větší rekonstrukce

Další výjimku získali například majitelé objektů určených pro bohoslužby nebo budov zajišťující bezpečnost státu.

Jak průkaz získat?

Zajistit vyhotovení PENB naštěstí není nijak náročné. Správnou cestou je oslovení tzv. energetického specialisty, jejichž seznam naleznete pod kategorií „certifikace budov“ na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Cena vyhotovení se liší podle konkrétního specialisty v závislosti na náročnosti posouzení a dostupnosti stavební dokumentace. Doporučujeme proto oslovit více společnosti, abyste si mohli vybrat tu nejvýhodnější nabídku.  

Zdroje: portal.gov.cz, www.prukazybudov.cz, www.penize.cz, radce.ulovdomov.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty