Úschova peněz při koupi nemovitosti vám zajistí klidné spaní

Kateřina Halamová, 27. May 2016 Kategorie: Legislativa

Problémů, ke kterým může dojít při koupi nemovitosti je jistě celá řada. V některých případech ale není zas tak obtížné jim předcházet. Mezi takové patří i volba správného způsobu úhrady kupní ceny nemovitosti. Pojďme se nyní podívat na účinný nástroj, který nám pomůže uchránit naše peníze.

K čemu je úschova dobrá

Proces koupě nemovitosti je z právního hlediska poněkud specifickým případem. Vlastníkem se totiž nestáváte podepsáním kupní smlouvy ani uhrazením domluvené částky, ale až přepisem vlastníka v katastru nemovitostí. A mezi těmito dvěma úkony může být často poměrně dlouhá časová prodleva, která dává zažít nepříjemný pocit nejistoty

Je celkem pochopitelné, že prodávající nechce podat návrh na vklad dříve, než bude mít jistotu, že dostane sjednané peníze. Na druhé straně však stojí kupující s obavou, aby po uhrazení dojednané sumy došlo skutečně k přepisu nemovitosti. Pokud se tak totiž nestane, soudní vymáhání uhrazené částky může trvat roky. Jako ideální se proto jeví využití služeb třetí osoby – v tomto případě úschovy peněz u notářské, advokátní či realitní kanceláře nebo přímo v bance.

Jak to funguje

Princip služby je velice jednoduchý. S poskytující společností uzavřete smlouvu, kterou podepíše jak kupující, tak prodávající a která bude mít stejné podmínky ujednání způsobu a formy úhrady dojednané částky, jaké jsou uvedeny v kupní smlouvě. Po podpisu kupní smlouvy uhradí kupující celou částku na domluvený účet, ve chvíli kdy je tato transakce potvrzená, podává prodávající návrh na vklad nemovitosti do katastru. A teprve po zanesení změny vlastníka v katastru dochází k uvolnění částky z úschovy a peníze se tak dostávají k prodávajícímu. Podmínky pro vyplacení lze navíc rozšířit například na úhradu daně z nabytí nemovitosti, což může ušetřit další nepříjemnosti. 

Koho služby využít

Možností, jak využít služeb úschovy je více. Jednou z variant je služba přímo realitní kanceláře, která zprostředkovává prodej. Tato možnost je sice velmi jednoduchá, ale nese s sebou poměrně značná rizika v podobě nedostatku právního vzdělání realitních makléřů a dále je nutné si uvědomit, že realitní kanceláře nepodléhají žádné profesní komoře, která by zajišťovala určitou důvěryhodnost. Riziko zpronevěry nebo insolvence je proto výrazně vyšší než v jiných případech. Za šťastnější variantu lze považovat využití služeb advokátních či notářských kanceláří. V obou případech na jejich činnost dohlíží profesní komora, peníze jsou uloženy na zvláštním účtu a nestávají se tak předmětem případné exekuce. Počítejte však s tím, že tyto služby nejsou zadarmo. Poslední variantou je využití úschovy v bance. Tato možnost je bezpečná, ale většinou poměrně zdlouhavá a může vyjít poměrně draho.

Zdroje: www.home-institute.cz, finance.idnes.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty