Jak využít program Nová zelená úsporám pro novostavbu

Kateřina Halamová, 25. July 2016 Kategorie: Legislativa

Pokud se plánujete pustit do stavby nového domu, vyplatí se popřemýšlet o využití programu Nová zelená úsporám. Čerpání dotace je totiž možné jak pro stávající nemovitosti, tak pro novou výstavbu a podmínka získání je jednoduchá – musí se jednat o dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Dotace je možné čerpat již šest let

Zelená úsporám je rozsáhlý program Ministerstva životního prostředí, který odstartoval v roce 2009 a jehož hlavním cílem je poskytovat dotace na energetické úspory. Již v první fázi programu, která probíhala v letech 2009-2010, bylo vyplaceno více než 74 tis. žádostí v celkové výši 20,3 miliard Kč. V oblasti rodinných domů běží v současné době již třetí výzva s inovovaným názvem Nová zelená úsporám, která byla spuštěna v říjnu 2015 a ukončení příjmu žádostí je plánovánov roce 2021.

Čerpat dotaci lze ze tří různých oblastí podpory. Jedná se o snižování energetické náročnosti u stávajících rodinných domů (zateplení fasád, výměna oken apod.), výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a oblast efektivního využití zdrojů energie (např. výměny starých kotlů na uhlí za ekologicky šetrné varianty či instalace solárních a fotovoltaických panelů).

Jak čerpat a kolik můžete získat

V případě výstavby nového domu můžete zažádat před zahájením, v průběhu nebo dokonce až po dokončení realizace. Žadatelem však musí být vždy pouze první vlastník dané nemovitosti. Před podáním žádosti je nutné zpracovat odborný posudek, na jehož vypracování lze následně též zažádat o dotaci a to až do výše 35 000Kč. Celková výše dotace je pak poskytována fixní formou a to ve výši 300 000 Kč nebo 450 000 Kč v případě, kdy se byl při výstavbě kladen důraz na použití obnovitelných zdrojů energie.

Myslete na to, že veškeré instalace zařízení musí být provedeny dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí a dále na to, že musíte být schopni prokázat technické vlastnosti použitých tepelněizolačních materiálů, oken, dveří a všech zařízení. 

Konkrétní technické parametry, které je nutné dodržet, naleznete v Závazných pokynech pro žadatele.

Samotné podání žádosti pak běží v několika krocích:

  1. Zpracování oborného posudku, které provádí projektant a energetický specialista.
  2. Projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem.
  3. Vyplnění krycího listu technických parametrů ve spolupráci s energetickým specialistou (formulář ke stažení naleznete zde).
  4. Vyplnění elektronické žádosti o podporu na webových stránkách programu. 
  5. Doručení vytištěné a podepsané žádosti spolu s dalšími požadovanými přílohami na některé z krajských pracovišť a to do pěti dnů od elektronického podání žádosti (osobně či poštou).
  6. Kontrola věcné a formální stránky žádosti pracovníkem programu a v ideálním případě i schválení žádosti

Důležitou informací na závěr je, že dotace je vyplácena zpětněpo dokončení plánované realizace.

Zdroje: www.novazelenausporam.cz, www.sfzp.cz, www.inkapo.cz, ekonomika.idnes.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty