Seznamte se se „státní hypotékou“

Kateřina Halamová, 13. October 2016 Kategorie: Legislativa

Přemýšlíte o pořízení vlastního bydlení a zvažujete, jaký způsob financování zvolit? Pokud vám ještě nebylo 36 let a vychováváte alespoň jednoho potomka v předškolním věku, zpozorněte. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí „státní hypotéku“ za zvýhodněných podmínek.

Podmínky nesplní jen tak každý

Úvěr na bydlení s názvem Program 600 je určen mladým rodinám na pořízení vlastního bydlení. Mezi hlavní podmínky patří věk žadatele, který nesmí přesáhnout 36 let a zároveň musí tato osoba pečovat o dítě do 6 let. Další podmínkou je, že nesmíte být vlastníkem ani spoluvlastníkem jiného obydlí nebo nájemcem družstevního bytu

Poněkud omezující je výše úvěru, která je vymezena minimální hranicí 50 000 Kč a maximální výše je stanovena na 600 000 Kč. Zároveň nesmí tato částka přesáhnout 50 % skutečných nákladů na výstavbu nebo 50 % z nižší převodní či odhadní ceny. Další podmínkou je, že součet výše úvěru z tohoto programu a výše úvěru poskytnutého jinou osobou, například bankou, nesmí přesáhnout 90%. V praxi to znamená, že minimálně 10% pořizovací ceny musíte uhradit z vlastních úspor

Zvýhodněný úrok na široké použití

Jak již bylo řečeno, úvěr slibuje zvýhodněné podmínky. Úroková sazba je stanovena minimálně ve výši referenční sazby EU zvýšené o jeden až dva procentní body p.a.. V konkrétních číslech to znamená výslednou sazbu od 1,46% p.a.. Tato výše je stanovena s fixací na dobu 5 let a splatnost je určena maximálně na 15 let s možnostmi odložení nebo přerušení splácení jistiny. 

Poměrně široké je vymezení, na co smí být peníze využity. Financovat tak můžete novostavbu rodinného bytu či domu, změnu stavby nebo její části na stavbu na bydlení, koupi nemovitosti nebo převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Překvapivé nejsou ani podmínky zajištění. Pokud je to možné, je požadováno zástavní právo k pozemku a nemovitosti. V opačném případě budete potřebovat ručitele, který nesmí být starší než 55 let a jeho průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce musí přesahovat 15 000 Kč. 

 Žadatel  Využití úvěru  na pořízení  obydlí  Výše úvěru  Úroková  sazba  Splatnost  úvěru   Zajištění úvěru
 osoba  mladší 36 let  novostavou RD  nebo bytu  max. 50 %  skutečných  nákladů  na  výstavbu  1 - 2 %  p.a.  max. 15 let  zástavní právo k pozemku a  budované nemovitosti
 pečuje o  dítě do 6 let  změnou stavby  / její části na  stavbu bydlení  max. 50 % z nižší  ceny převodní  nebo  odhadní  fixace  max. na  dobu 5  let  při  prodloužení  splácení  max. 21 let  dohoda o ručení (ručitel: max.  55 let s průměrným měsíčním  příjmem na 15 000,-
 nevlastní ani  spoluvlastní  jiné obydlí  koupí  min. 50 000,- -  max. 600 000,-      
 není  nájemcem  družstevního  bytu  převodem  družstevního  podílu  žadatel musí  uhradit alespoň  10%  z vlastních  zdrojů      

Zájem je nečekaně malý

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento program bude velký zájem, opak je pravdou. Od dubna, kdy byl Program 600 spuštěn, bylo zasláno pouze 15 žádostí, z nichž k podpisu dospělo jen 6 z nich. Z celkového plánovaného rozpočtu ve výši 100 mil. Kč tak bylo vyčerpáno pouhých 3,4 mil. Kč. 

Hlavním důvodem je pravděpodobně poměrně nízká hranice maximální výše úvěru, což potvrzuje i mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši: „ Žadateli jsou převážně mladí lidé hledající vlastní bydlení ve velkých městech, kde je cena bydlení vyšší, a náš limitní úvěr jim nestačí.“ Dalším důvodem je pak aktuální situace na finančním trhu, kdy tržní úrokové sazby dosahují rekordně nízkých sazeb a pro žadatele tak není tento program nijak extrémně lákavý. 

Přesto ministerstvo plánuje pokračovat v programu i v příštím roce. Vároši k tomu poznamenává: „Po roce fungování programu proběhne první vyhodnocení, a pokud bude potřeba provést změnu podmínek, budou řešeny na úrovni vlády. Aktuální situace na trhu hypoték bude samozřejmě brána v úvahu.“

Zdroje: www.sfrb.cz, finance.idnes.cz, domaci.ihned.cz, zpravy.aktualne.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty