Návrh na vklad nemovitosti do katastru

Kateřina Halamová, 23. May 2016 Kategorie: Výběr nemovitosti

Pokud kupujete nemovitost, připravte se na to, že podpisem kupní smlouvy celý proces rozhodně nekončí. Majiteli se totiž stáváte až přepisem vlastníka v katastru nemovitostí. O tom, jak je tento krok důležitý vás přesvědčí další část našeho seriálu.

Kdo, kdy a kde?

Návrh na vklad může podat jak kupující, tak prodávající. V ideálním případě je možné podat žádost společně s uvedením podpisů všech zúčastněných osob, což může situaci výrazně zrychlit. V každém případě je dobré se dopředu domluvit, jakým způsobem budete postupovat, aby všichni zúčastnění znali své povinnosti a věděli, co se od nich čeká. V žádosti pak nezapomeňte uvést aktuální kontaktní údaje pro případ, kdy bude nutné něco doplnit či opravit.

K podání návrhu se přistupuje po podpisu kupní smlouvy, jelikož je to jeden z dokumentů, který je potřeba k žádosti přiložit a to včetně ověřených podpisů. Počítejte s tím, že vás žádost bude stát správní poplatek ve výši 1000,- Kč a je proto namístě se dopředu domluvit, kdo jej uhradí.

Podání návrhu na vklad je možné více způsoby. Jedním z nich je osobní podání na podatelně místně příslušného katastrálního úřadu podle místa, kde se nachází dotčená nemovitost. Další variantou je zaslání žádosti poštou. V tomto případě nezapomeňte nalepit kolek k úhradě správního poplatku přímo na návrh na vklad. Poslední variantou je elektronické zaslání emailem se zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát) nebo prostřednictvím datové schránky.

V každém případě využijte předepsaný formulář nebo uživatelsky jednodušší aplikaci, která vás vyplněním provede a následně umožní tisk vytvořeného dokumentu.

Na co dát pozor?

Neméně důležité je v celém procesu i ošetření převodu peněz za prodej nemovitosti. Lhůta mezi podpisem kupní smlouvy a přepisem vlastníka v katastru nemovitostí může být nebezpečná především pro kupujícího. V krajním případě by mohlo dojít i k situaci, kdy po podpisu uhradíte domluvenou částku prodávajícímu a ten pak zablokuje přepis nemovitosti na vás jako nového majitele.

Ideální variantou je proto využití úschovy finančních prostředků, které je možné prostřednictvím notářské či advokátní kanceláře nebo banky. Pro prodávajícího poskytuje tato služba jistotu, že peníze byly v době podání návrhu na vklad již převedeny. Na straně kupujícího pak spočívá záruka ve skutečnosti, že uložené peníze budou prodávajícímu uvolněny až po přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Zdroje: portal.gov.cz, www.home-institute.cz

← Zpět do kategorie Výběr nemovitosti

Nejnovější developerské projekty