Nezapomeňte na úhradu daně z nabytí nemovitosti

Kateřina Halamová, 6. April 2016 Kategorie: Legislativa

Daň z nabytí nemovitosti je nové pojmenování původní daně z převodu nemovitosti. Přinášíme vám základní shrnutí kdo je povinen daň uhradit, v jakém termínu a v jaké výši.

Kdo je poplatníkem?

Povinnost uhradit daň leží stejně jako v minulosti na osobě, která nemovitost prodává, tj. na převodci vlastnického práva k nemovité věci. Nabyvatel vlastnických práv je automaticky v roli ručitele. Pokud se smluvní strany domluví, že daň uhradí nabyvatel, je nutné uvést toto ujednání v kupní smlouvě. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Dobré je zjistit, zda daná nemovitost není od placení daně osvobozená, což nastává například v případě novostaveb.

Kolik zaplatíte?

Sazba daně zůstává i pro rok 2016 na úrovni 4%. Za základ daně se považuje cena nemovitosti, případně je možné vycházet z tzv. směrné hodnoty, kterou na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Pro výpočet se použije vyšší z nich a to ve výši 75% z dané částky. Pokud by vám ani jedna z výše uvedených variant nevyhovovala, je možné využít určení ceny znaleckým posudkem. V takovém případě musíte o tuto možnost požádat příslušný finanční úřad a dodat vyhotovený znalecký posudek. I v tomto případě se daň vypočítává ze 75% odhadnuté ceny, náklady za posudek lze navíc od základu daně odečíst.

Kdy a kde zaplatit?

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zapsána změna do katastru nemovitostí. Za místně příslušný se považuje finanční úřad podle lokality, ve které se nachází řešená nemovitost. Trvalé bydliště poplatníka zde nehraje roli. K daňovému přiznání je třeba přiložit kopii kupní smlouvy a kopii vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu. V případě vlastního znaleckého posudku také tento posudek a doklad o jeho pořizovací ceně, pokuj chcete využít možností jejího odečtu ze základu daně. Úhrada daně je možná bankovním převodem či složenkou.

Zdroj: www.penize.cz, www.aktualne.cz, www.finance.cz, www.mesec.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty