Daň z nemovitých věcí

Kateřina Halamová, 17. May 2016 Kategorie: Legislativa

Možná vám právě v těchto dnech přišla do schránky nemilá zásilka v podobě složenky. Jako každý rok přichází povinnost uhradit daň z nemovitých věcí a termín úhrady se již nelítostně blíží. Pojďme se proto podrobněji podívat, co tato daňová povinnost obnáší.

Ať víte, co platíte

Pokud si v této souvislosti vybavíte spíše pojmenování daň z nemovitosti, buďte v klidu. Jedná o starší pojmenování téže věci, které platilo do roku 2014. Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek (byty a nebytové prostory) a jedná se o jedinou daň, která se platí dopředu.

Pořídili jste si v loňském roce nemovitost?

Pokud jste vlastníky nemovitosti, jsou pro vás v této souvislosti důležité dva termíny. Jeden z nich je v tomto roce již za námi. Ti z vás, kteří nabyli v roce 2015 nemovitost a to ať koupí či darováním, měli do konce ledna povinnost podat přiznání k dani. Tato povinnost se týkala i majitelů, kteří nemovitost nabyli dříve, ale v roce 2015 se u dané nemovitosti měnily skutečnosti, které jsou pro výměru daní zásadní. Jednat se může například o rozsáhlejší rekonstrukci, změnu výměry či změnu druhu pozemku.

Noví i stávající plátci

Majitelé nemovitostí, kteří přiznání podali již v minulých letech, jsou této povinnosti podání přiznání ušetřeni a týká se jich pouze termín druhý. A právě ten se nyní rychle blíží. Do konce května jsou všichni majitelé povinni daň z nemovitých věcí uhradit. Pokud je částka daně vyšší než 5000Kč, můžete ji rozdělit na dvě stejné části a splatnost druhé poloviny je v tomto případě posunuta do konce listopadu tohoto roku.

Možnosti platby se oproti minulým letům rozšířily

Úhradu daně je možné provést více způsoby a od letošního roku je možností ještě více, než v letech minulých. Platbu tak můžete provést složenkou na České poště a novinkou je, že za tuto variantu nezaplatíte oproti dřívějším letům nic navíc. Finanční správa se tak snaží motivovat lidi, kteří dříve platili převážně v hotovosti přímo na pokladnách finančních úřadů, aby využili právě služeb České pošty. Nicméně pokud je vám varianta pokladen blízká, můžete ji i nadále využívat. Další možností je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu a všechny potřebné údaje naleznete přímo na složence, kterou jste obdrželi do schránky. Poslední varianta je taktéž novinkou letošního roku a může vám úhradu výrazně usnadnit. Nově je totiž možné uhradit daň prostřednictvím platby SIPO. Pro tuto variantu bylo však nutné se přihlásit na finančním úřadě do konce ledna, a pokud jste tak učinili, nepřijde vám do schránky žádná složenka a platba bude provedena automaticky. Pro ty z vás, kteří o této variantě nevěděli nebo si ji nestihli včas zařídit, může být tato informace inspirací pro příští rok. 

Zdroje: ekonomika.idnes.cz, www.penize.cz

← Zpět do kategorie Legislativa

Nejnovější developerské projekty